Ukryte koszty obsługi informatycznej firm

Ukryte koszty obsługi informatycznej firm

Osbługa informatyczna firm korzyści dla średnich firm.
Informatyczna obsługa firm jest plustem i minusem przy umowie na Osbługa informatyczna firm biznesu.

Kiedy rozważasz outsourcing IT dla swojej firmy, ważne jest, aby zrozumieć ukryte koszty. Ukryte koszty są najbardziej znaczącą wadą outsourcingu IT. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie modelu outsourcingu opartego na projekcie. Ten rodzaj outsourcingu IT pozwala wydzielić konkretne zadanie i przypisać je zespołowi. W rezultacie będziesz mieć dedykowany zespół, który jest bardziej zaangażowany w projekt i ma więcej pomysłów i alternatyw do rozważenia.

Outsourcing funkcji pozwala na wyodrębnienie konkretnego zadania i powierzenie go nam

Niezależnie od tego, czy szukasz nowego zespołu pracowników, czy chcesz obniżyć koszty, outsourcing funkcji ma wiele korzyści. Może pomóc Ci skupić się na podstawowych funkcjach i może zapewnić dostęp do ekspertów, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Ponadto, outsourcing może pomóc Twojej firmie usprawnić procesy i zwiększyć wydajność.

Jednym z przykładów funkcji, która może być zlecona na zewnątrz jest przetwarzanie danych. Outsourcing tego zadania pomoże Ci usprawnić działalność firmy i uporządkować dokumenty. Innym przykładem jest moderacja sprzedaży, która jest wysoce technicznym aspektem działalności firmy. Moderacja sprzedaży jest zazwyczaj wykonywana przez ekspertów. Inną popularną funkcją, którą można zlecić na zewnątrz, są usługi call center. Ci eksperci będą obsługiwać wszelkie pytania i wątpliwości, które mogą mieć Twoi klienci.

Outsourcing IT oparty na projektach eliminuje koszty bieżące

Outsourcing pomaga firmom dotrzymać napiętych terminów i uniknąć bieżących kosztów zatrudniania pracowników wewnętrznych. Ponadto może pomóc firmom uniknąć ryzyka i kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem specjalistów w dziedzinie technologii. I chociaż outsourcing może zaoszczędzić firmom czasu, pieniędzy i frustracji, może również prowadzić do braku kontroli nad procesem rozwoju, co może wpłynąć na jakość produktu końcowego. Ponadto firmy powinny uważać, aby nie lekceważyć kosztów związanych z outsourcingiem. Może to prowadzić do ukrytych kosztów lub rozwiązania, które jest tylko tymczasowe.

Koszt jest zawsze problemem, jeśli chodzi o projekty biznesowe, i nie inaczej jest w przypadku wydatków na IT. Jednakże, firma powinna rozważyć zwrot z inwestycji przy podejmowaniu decyzji o tym, jak wydać swój budżet na IT. Na przykład, jedna firma może pobierać opłaty o 20% wyższe niż inna, ale w dłuższej perspektywie zapewnić dodatkowe usługi lub wiedzę za niższą cenę.

W outsourcingu IT opartym na projekcie, firma przypisuje konkretny projekt do zewnętrznego dostawcy usług IT dla firm. To podejście do outsourcingu jest zwykle oparte na umowie czasowo-materiałowej i obejmuje współpracę z dostawcą offshore lub nearshore. Klient komunikuje się z zespołem projektowym firmy outsourcingowej na temat specyfikacji i celów swojego produktu. Zespół pracuje nad projektem, komunikując się z klientem poprzez swojego kierownika projektu. Kiedy projekt jest zakończony, zespół przechodzi do następnego klienta.

Poza eliminacją kosztów bieżących dla firmy, outsourcing IT oparty na projektach zmniejsza przestoje, zapewniając nieprzerwaną ciągłość działania. Ponadto pomaga firmom zarządzać infrastrukturą i systemami bezpieczeństwa sieci. Dzięki temu mogą one skupić się na swoich podstawowych kompetencjach. Eliminuje to również konieczność zatrudniania wewnętrznego personelu IT.

Ukryte koszty to największy problem z outsourcingiem IT

Koszty ukryte to koszty, które nie zostały wyraźnie określone w umowie o outsourcingu IT. Koszty te są zazwyczaj wynikiem nieoczekiwanych zdarzeń, których dostawca IT może nie przewidzieć. Na przykład, embargo może zakazać dostępu do niektórych technologii lub produktów. Nie zawsze jest jasne, czy embargo będzie miało wpływ na produktywność pracowników.

W zależności od umowy, koszty te mogą drastycznie wzrosnąć. Na przykład, partner outsourcingowy może być w stanie zaoferować inżynierów za dziesięć lub dwadzieścia procent kosztów, ale mogą oni nie być tej samej jakości, co ci zatrudnieni we własnym zakresie. Inne ukryte koszty to koszty nierozliczonych nadgodzin i przedłużania terminów.

Identyfikacja i kontrola ukrytych kosztów wymaga dokładnej analizy środowiska biznesowego. Dla firm kluczowe jest zrozumienie, jakie są ich ryzyka i ekspozycje. Ryzyko to może mieć wpływ na podstawowe kompetencje firmy. Koszty outsourcingu mogą również rosnąć lub maleć wraz z rozwojem lub spadkiem rynków. Z tych powodów doświadczeni praktycy outsourcingu mogą udzielić wskazówek, jak złagodzić te ryzyka.

Umowy outsourcingowe powinny zawierać solidne postanowienia dotyczące ochrony danych. Ochrona danych jest ważna w procesie outsourcingu IT, ponieważ dane i informacje są wystawione na działanie zewnętrznego źródła. W związku z tym, umowy outsourcingowe powinny zawierać kompleksową politykę ochrony danych oraz umowy o zachowaniu poufności. Dodatkowo, skuteczny kontrakt na outsourcing IT powinien uwzględniać potencjalne przyszłe zmiany i wymagania technologiczne.

Innym ukrytym kosztem jest dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej. Firmy outsourcingowe często mają problemy z dostępem do wykwalifikowanej siły roboczej w okolicy. Może to oznaczać zaległe zamówienia, które mogą popychać klientów do konkurencji. Może to kosztować nawet 10 procent całkowitego przychodu firmy.

Decyzja Energen o outsourcingu komputerów osobistych

Decyzja o outsourcingu komputerów osobistych Energen nie była podjęta lekko. Podjęto ją po tym, jak prezes firmy zakwestionował ogromne inwestycje w systemy informatyczne. W ciągu ostatnich trzech lat firma zmniejszyła swoje koszty o około 10%, ale jej budżet na IT wzrósł o prawie 20%. Energen musiał ciąć koszty w innych obszarach, aby zrobić miejsce na zwiększone koszty IT.

Konsultanci zarządzający firmą zidentyfikowali wiele niewiadomych i czynników, w tym kwestie technologiczne i biznesowe. Skupili się jednak na jakości usług i doświadczeniach użytkowników końcowych. Kolejną korzyścią z outsourcingu jest szybsza reakcja na opinie rynku i szybsze wprowadzanie produktów na rynek. Outsourcing umożliwia firmom szybsze wprowadzanie na rynek zyskownych produktów.

W firmie Energen utworzono grupę zadaniową, której zadaniem było określenie najlepszej strategii informatycznej. Zespół IT wziął pod uwagę kilka czynników, w tym technologię klient-serwer, która zastępowała komputery mainframe. Firma chciała pozostać konkurencyjna w szybko zmieniającym się środowisku, ale nie chciała być przywiązana do przestarzałej technologii. Po rozważeniu wszystkich tych czynników firma podjęła decyzję o przekazaniu komputerów osobistych w outsourcing na dwa lata.

Decyzja TrinityWired o outsourcingu swoich komputerów osobistych

TrinityWired, jedna z wiodących na świecie firm zajmujących się outsourcingiem IT, dostarcza różnorodne rozwiązania informatyczne dla firm ze wszystkich sektorów. Zespoły IT firmy mają ponad 15 lat doświadczenia w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych dla firm na całym świecie. Oprócz skupiania się na rozwoju oprogramowania, zespół TrinityWired specjalizuje się również w projektowaniu stron internetowych i tworzeniu aplikacji mobilnych. Wipro, indyjska globalna firma informatyczna zatrudniająca ponad 180 000 pracowników na sześciu kontynentach, dostarcza również zewnętrzne rozwiązania IT dla klientów na całym świecie.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]