Archiwizacja danych lub odzyskiwanie danych.

Archiwizacja danych lub odzyskiwanie danych.

archiwizacja danych Tworzenie kopii zapasowych komputera za pomocą oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych danych

photo
archiwizacja danych programy

archiwizacja danych W technice informacyjnej backup, zwany również backupem danych, jest kopią ważnych danych komputerowych, wykonaną i zapisaną w innym miejscu, aby w przypadku utraty danych można było je przywrócić do wcześniejszego stanu. Czasownik odnoszący się do tej procedury to zazwyczaj „back”, natomiast forma rzeczownikowa i przysłówkowa odnosząca się do procedury wykonywania tej procedury to „backs” lub „recovery”. Toczy się nawet dyskusja, który system terminologiczny należy wybrać: backing up czy recovery. W tym artykule będziemy używać tego drugiego terminu, ponieważ w praktyce większość osób używa jednego z tych pojęć zamiennie.

Read more